Psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen, Kela-sopimus), työnohjaaja (toiminnallisen ryhmätyön ohjaaja, yhteisötyönohjaaja), THM (hallinto), työterveyshoitaja


Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa etsitään elämän pulmatilanteisiin ratkaisuja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Lisäksi tarvittaessa hyödynnetään kognitiivisen psykoterapian ja toiminnallisia menetelmiä. Olennaista on tavoitteiden asettaminen ja myönteinen tulevaisuusvisio. Terapiassa ovat
käytössä asiakkaan voimavarat, vahvuudet ja mahdollisuudet eli terapia on
voimavarakeskeistä. Asiakkaina ovat nuoret ja aikuiset (16-65 -vuotiaat).

Lisäksi on mahdollisuus saada keskusteluapua elämän haastaviin tilanteisiin.


Työnohjaus

Yksilö- ja ryhmätyönohjaus eri alojen työntekijöille.


Parisuhdetyö

Leena ja Matti Viita-aho tekevät yhdessä parisuhdetyötä.