Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti ja psykiatrian erikoissairaanhoitaja


Musiikkiterapia

Yksilöllinen ja ryhmämuotoinen musiikkiterapia (Kela-sopimus, sopimus Ppshp:n kanssa) lapsille, nuorille ja aikuisille. Musiikkiterapiassa voi terapeutin kanssa yhteystyössä musiikin avulla turvallisesti etsiä, löytää,
jakaa ja työstää omia piilossa olevia tunteita ja traumaattisia elämäntapahtumia.

Pääasiallisin kohderyhmä musiikkiterapiassa ovat psyykkisissä vaikeuksissa ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, joille terapiaa annetaan sekä yksilöllisesti että ryhmässä bänditoimintana. Musiikkiterapiaan osallistuminen ja hyvään kokonaishoidolliseen lopputulokseen pääseminen ei edellytä asiakkaalta soittotaitoa; kiinnostus musiikkia kohtaan riittää.

Musiikkiterapiassa asiakkailla on mahdollisuus terapeutin kanssa yhteistyössä tehdä omista sanoituksista ja sävellyksistä ammattitason musiikkiäänitteitä studiolaittein. Onnistumisen kokemukset lisäävät itsetuntoa ja auttavat sosiaalisten suhteiden kehittymisessä.


Psykoterapia

Yksilöpsykoterapia-asiakkaat (psykodynaaminen, Kela-sopimus ja sopimus Ppshp:n kanssa).


Koulutus-, kurssitoiminta ja työnohjaus sekä yhteislaulutilaisuudet
Koulutusta ja työnohjausta terveydenhuolto- , sosiaali- ja kasvatusalan opiskelijoille ja ammattihenkilöille.

Voimavara ja sopeutumisvalmennuskurssit.

Yhteislaulutilaisuuksien ohjaaminen.